ALIŞ VERİŞ YAPMAK İÇİN ÜYEOLUN

ANTEP FISTIÐI

                    Yararlarý

1-)Günde 10-12 adet yenilen iç antepfýstýðý,vücudun günlük yað ihtiyacýný karþýlayabilmektedir.
2-)Besin deðerleri ve kalorisi yüksek bir besin olan Antepfýstýðý bol miktarda protein ve mineral barýndýrýr.
3-)Antepfýstýðýnda kolestrol yoktur Kandaki kolesterol seviyesini düþürür. Kroner kalp hastalýðýnýn riskini azaltýr.
4-)100 g antepfýstýðý vücudun günlük protein,vitamin B1 ve fosfor ihtiyacýnýn %35''ini karþýlayabilmektedir.
 Yukardaki faydalarýnda daha çok maddeler ekleyebilirm genel olarak 'Antep Fýstýðý' Ýnsan metebolizmasýna çok büyük yararlarý bulunmaktadýr.




0.00TL